Osteopathie

Osteopathie

Het lichaam is een biologische eenheid. (holisme).
Het lichaam heeft een zelfherstellend vermogen.

‘Leven is bewegen.’ Dat is het motto van osteopathie. Dit geldt voor de mens als geheel, maar ook op microniveau . Ontstaat in een weefsel een bewegingsverlies dan wordt ook de circulatie minder. Hierdoor is de functie van het betreffende weefsel kwetsbaarder. Het zelfherstellend vermogen is minder en er kan een klacht ontstaan. De oorzaak van de klacht kan lokaal, daar waar de klacht ervaren wordt, maar ook elders in het lichaam liggen. De osteopaat onderzoekt en behandelt dus niet alleen lokaal, maar betrekt vaak ook andere delen van het lichaam bij het onderzoek en de behandeling.

Frits Hoekman staat geregistreerd bij de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF). Dat betekent dat hij voldoet aan door de beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen en dat zijn behandelingen, mits u daarvoor via het aanvullend pakket verzekerd bent, geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Controleer hiervoor uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar. Ook kunt u op www.zorgwijzer.nl zien wat de vergoeding voor osteopathie is.

 

Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk.