Informatie

Openingstijden

Kuipersstraat 145 A:
 
Maandag:
08.30 – 18.30
Dinsdag:
08.30 – 18.30
Vrijdag:
08.30 – 18.30
SMC Fysiomed IJsbaanpad 6:
 
Donderdag:
13.00 – 20.00

 

Tarieven Osteopathie 2024
 
Consult :
€ 82,00
Bij verhindering dient u uw afspraak minstens 24 uur van tevoren te annuleren. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, kunnen in rekening worden gebracht.

Klachten en Geschillen
Ik doe mijn uiterste best om uw behandeling zo prettig en professioneel mogelijk te laten verlopen. Toch kan er iets gebeuren waar u zich aan stoort. Ik zou het op prijs stellen als u dit aan mij kenbaar te maakt. Zo kan ik samen met u kijken of we een oplossing kunnen vinden. De ervaring leert dat een gesprek vaak al veel kan helpen. Ik ben altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken. Indien u daar prijs op stelt kunt u iemand meenemen. U kunt de melding mondeling doen of schriftelijk via het VIM formulier wat u achter in de Praktijk Informatie Map vindt.

Mocht u hier niet voor voelen, of het gesprek voor u niet tot een passende oplossing leiden, dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Nederlandse Osteopathie Federatie, een register voor Osteopaten met een BIG gerelateerde medische vooropleiding. Deze klachtenfunctionaris en commissie zullen een uitspraak doen over de klacht. Mocht er nadien nog een meningsverschil zijn, dan wordt verwezen naar de onafhankelijke geschillencommissie. Wilt u meer weten over de werkwijze van het indienen van een klacht of de interne verwerking van een klacht of over de procedure bij de klachtencommissie, dan kunt u zich altijd wenden tot uw behandelend Osteopaat. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.osteopathiefederatie.nl  en op www.zorggeschil.nl.

Privacybeleid 
Om het proces van een osteopatische begeleiding goed te kunnen volgen en te waarborgen is het nodig om een dossier bij te houden. Dit is ook wettelijk verplicht. Om je dossier zorgvuldig bij te kunnen houden en om je facturen te kunnen sturen heb ik gegevens van jou nodig. Ik beperk de registratie zo veel mogelijk zodat je geen gegevens hoeft te delen die niet noodzakelijk zijn. Omdat ik, Frits Hoekman, osteopaat zorgvuldig wil omgaan met gegevens die mij ter beschikking worden gesteld en om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb ik het privacybeleid aangescherpt en ook op de site van Frits Hoekman Osteopathie gezet. Overigens werden je gegevens altijd al zeer zorgvuldig bewaard. Het volledige privacybeleid leest u hier.