Klachten

Klachten

Osteopathie kan in veel gevallen een zinvolle behandelmethode zijn.

In het bijzonder bij:

  • rug- en nekklachten
  • schouderklachten
  • sport en dansblessures
  • blessures met een afwijkend herstelverloop
  • hoofdpijn, migraine
  • duizeligheid
  • bij een aantal buikklachten zoals bv: reflux (zuurbranden), incontinentie, prikkelbaar darmsyndroom

Osteopathie kan ook bij pasgeborenen zinvol zijn: bv. bij onrust, refluxklachten en voorkeurshouding van het hoofd.

Tijdens het eerste consult worden uw klachten tijdens een uitgebreid vraaggesprek in kaart gebracht. Vervolgens wordt onderzocht waar beperkingen zitten. Aan de hand van deze bevindingen wordt samen met u besproken of osteopathie zinvol is en kan een behandelplan opgesteld worden.

Tijdens een behandeling wordt met behulp van manuele technieken geprobeerd beperkingen weg te nemen om daarmee de circulatie te verbeteren. Daarmee neemt de belastbaarheid weer toe. Het lichaam krijgt de mogelijkheid terug om zichzelf te onderhouden en te herstellen. Dit proces kan even duren. Vandaar dat er wat meer tijd tussen behandelingen kan zitten.